GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ            

 

  HASTANENİN TARİHÇESİ

 

          Hastanemiz,  1999 yılında hizmete açılmıştır. Halen 25 fiili yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 2002 yılında Hemodiyaliz Servisi hizmete açılmış ve  4 Hemodiyaliz cihazı ile hizmetini sürdürmektedir. İlçemizde acil vakalar için 2 adet ambulans ve 1 adet evde bakım aracı hizmet verilmektedir.

Misyonumuz:          İlçemizde, hizmeti sunulan resmi veya özel sosyal güvenlik sahibi tüm halkımıza; hasta haklarına saygılı, hekim haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlayıp, memnuniyeti sürekli hale getirmeyi, kaynaklarını etkin kullanmayı, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamayı hastalara gerekli sağlık hizmeti sunarken onların ve yakınlarının memnuniyetini önemsemeyi ilke edinmek. 

Vizyonumuz:        Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekte oluşabilecek değişimleri görebilmesi ve etkilerini doku anlaşmazlığı olmaksızın yaşayabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için ileriye dönük çizdiği yönü, varmak istediği ideallerini, halkımızın hak ettiği; nitelikli, çağdaş ve bilimsel sağlık hizmetleri üretmektir. 

Kalite Politikamız:      Hastanede görev yapan personelin gayretli, hoşgörülü, verimli çalışmasına bilinçli olarak süreklilik kazandırmak, hasta ve yakınlarına kaliteli, ilkeli hizmet sunmaktır

Genel Bilgi: Hastanemizde 1 genel cerrah,1 kadın doğum uzmanı,1 çocuk hastalıkları uzmanı,1 anestezi uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 1 nöroloji uzmanı,1 kulak burun boğaz uzmanı ve 3 pratisyen hekim ile hizmet vermektedir.Acil servisimizde 7/24 hizmet verilmekte ameliyathanemizde  faal olarak çalışmaktadır.

 

YÖNETİM:

BAŞHEKİM: Op.Dr.Bahadır Erdoğan

          1972 Erzurum doğumlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini 1997'de tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde  Uzmanlık Eğitimini 2011 yılında tamamladıktan sonra Gökçeada Devlet Hastanesine ataması yapıldı. Halen Gökçeada Devlet Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürütmektedir.

 

 

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü : Ahmet SOYSAL

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü        : Emine SARUHAN

 

 

 

GÖKÇEADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

 

 Ülkemizde Sağlık Bakanlığı teşkilatındaki yeniden yapılanma süreci içerisinde 2010 yılı Temmuz ayından itibaren İlimizde Aile Hekimliğine geçiş olmuştur. Bu tariften itibaren Gökçeada İlçemizde 2 aile hekimi ve 2 aile sağlığı elamanı açılan Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaya başlamışlardır.  2012 yılı Temmuz ayı itibarı ile de İlçemizde Toplum Sağlığı Merkezi kurulmuş olup halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik iş ve işleyişini sürdürmektedir. Toplum Sağlığı Merkezinde biri sorumlu hekim olmak üzere 2 hekim, 1 sağlık memuru, 2 hemşire, 4 ebe,  2 çevre sağlığı teknisyeni ve 1 hizmetli görev yapmaktadır.

            2012 Kasım ayından bu yana Çanakkale İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde Gökçeada İlçe Devlet Hastanesi 25 yatak kapasitesi ve 7 ayrı branşta uzman, 2 pratisyen hekim ve 2 diş hekiminden oluşan kadrosu ile hizmetine devam etmektedir.

 

İlçe Sağlık Müdürü : Dr. Olcay GÜNDOĞDU