GÖKÇEADA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

AKS İlk Müracaat
(Çiftçi kayıt Sis.)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik notu yazılı)
-Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir  Belge (varsa)
-Tarım arazilerinin onaylı fotokopisi veya çıktısı
- Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmis matbu evraklari
-Tarim arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlikça onayli formu(Form C)*
-Taahhütname
-Döner Sermaye Makbuzu

5 gün

2

ÇKS Dosya Yenileme

-Tarim arazilerine ekilen ürünlerin beyani ve muhtarlikca onayli formu(Form C)*
-Kira sözlesmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmis matbu evraklari(Süresi dolanlar için)
-Taahhütname
-Döner Sermaye Dekontu

5 gün

3

ÇKS Belgesi

-T.C.Kimligi Mernis nosu

1 saat

4

Mazot ,Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Basvurusu

-ÇKS kaydinin güncellenmesi ve Destekleme Basvuru Dilekçesi (matbu)*
-Toprak Analizi Destegi  için toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu
(50 dekardan büyük parseller için kimyevi gübre ve toprak analizi destegi için her 50 dekarlik arazi büyüklügüne 1 adet toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu verilmesi zorunludur)

1 saat

5

Önsoykütügü

-Dilekçe
-Türkvetten  veri sisteminden alinmis sigir cinsi hayvan pasaportu
-Nüfus cüzdan Fotokopisi (TC Nosu Yazili)

15 gün

6

Yem Bitkisi Müracaati

-ÇKS kaydinin güncellenmesi ve    
Destekleme Basvuru Dilekçesi (matbu)*
-Yem Bitkileri Müracaat Formu(Ek1)
-Kontrol Tutanagi (Ek3)
-Taahhütname(Ek2)
-Döner Sermaye Dekontu

1 gün

7

ÇKS
Arazi Beyani Degisikligi
(Kuru-Sulu)

-Dilekçe
-Sulama Koop. Yazi veya Kuyu Ruhsati

1 gün

8

Sertifikali Fidan Destegi

-ÇKS kaydinin güncellenmesi ve    
-Talep Formu
-Fidan Satis Faturasi
-Sertifikasyon Belgesi

1 gün

9

Ari konaklama belgesi

1-Ari konaklama belgesi formu (Il Tarim Müdürlügünden veya Ari Yetistiricileri Birliginden alinacak)
2-Hayvan sevkine esas veteriner saglik raporu

1 saat

 

 

10

F sinifi( traktör bakim ve kullanma) kursuna basvuru ve kurusun verilmesi

Basvuru dilekçesi ekinde;
1) Nüfus cüzdani ve fotokopisi
2) En az ilkokul mezunu oldugunu gösteren ögrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluslarindan aldigi ögrenim durumunu bildiren tasdikli belge ve fotokopisi
3) Dört adet vesikalik fotograf,
4) F sinifi (traktör) sürücü olur saglik kurulu raporu
5) Kursun bulundugu yerde ikamet ettigine veya isyerinin bulunduguna dair belge,
6) 2918 sayili Karayollari Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesinin (e) bendine göre sabika kaydinin olmadigina dair cumhuriyet savciligindan alinan belge.
7) Ehliyetinin süresiz geri alinmadigini veya alinmissa süresinin doldugunu gösteren belge.
8) Tarim Il Müdürlügünün Döner Sermaye Isletmesine Yatirilacak Ücret Makbuzu (2009 yili için 100 TL)

2 saat

 

Notlar:
-Kurs süresi 80 saattir.
-Kursa son basvuru tarihi ve kurs baslama tarihi önceden duyurulacaktir.
-Belirtilen tarihlerde en az 10 çiftçinin müracaat etmesi halinde kurs açilacaktir.

11

Diger Tarimsal kurslara basvuru ve kurusun verilmesi
(budama, aricilik, bagcilik, hayvan yetistiriciligi)

Basvuru dilekçesi ekinde;
1-Diploma Sureti
2-Nüfus Cüzdani Fotokopisi
3-2 adet vesikalik fotograf

2 saat
Notlar:
-Kurs süresi 30 saattir.
-Kursa son basvuru tarihi ve kurs baslama tarihi önceden duyurulacaktir.
-Belirtilen tarihlerde en az 10 çiftçinin müracaat etmesi halinde kurs açilacaktir.

12

Yaban Domuzu Sürek Avi

1- Av yapilacak köylerde Köy muhtarlarinin av yapmak istediklerine dair dilekçe
2-Avci ve sürekçilerin listesi

5 gün

13

Fidan Tasima Ve Satis Sertifikasi

Fidan Üretim Izni almis olmak sarti ile  gidecek ürünün miktari,gidecegi yer,götürecek araç plakasi alacak olanin adi soyadini gösteren çiftçi beyani

2 saat

Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi

1-Beyan                                                                                      2-Hastalik veya zararli örnegi

2 saat

Çiftçi Mallari Koruma Bütçesi kontrol ve onayi

1-Dilekçe
2-Gelir ve gider bütçesi
3-Koruma Listesi
4-Çiftçi Mallari Koruma Meclis Karari
5-Ilan tutanagi
6-Koruma tarifesi
7-Aski tutanagi
8-Bekçi kadrosu
9-Yasak saha krokisi ve karari

30 gün

14

Koruma kararlirina itirazin degerlendirilmesi

1-Dilekçe

30 gün

15

Yesil kart ve 2022 sayili kanun kapsaminda zirai gelir rapor tanzimi

1-Yesil kart Basvuru ve Bilgi Formu veya  2022 Yaslilik Ayligi Basvuru ve Bilgi Formu

5 dk

16

Özel Idare kaynakli tarimsal girdilerin temin,tedarik ve dagitimi

1-Dilekçe

30 gün

17

Tabii Afetlerin neden oldugu hasar tespitleri

1-Dilekçe

7 gün

18

Yurtiçi Veteriner Saglik Raporu

Mensei sahadetnamesi,Tektirnaklilarda Ruam saglik belgesi,Fatura,AKS kayit belgesi

1 saat

19

Asilama Serumlama Talebi

Dilekçe

Hayvan sayisina göre

20

Hayvan Pasaportu

Dilekçe,Kimlik belgesi

5 dakika

21

Isletme Tescil Belgesi

Kimlik belgesi

5 dakika

22

Hayvan Mevcut Belgesi

Dilekçe

15 dakika

Basvuru esnasinda yukarida belirtilen belgelerin disinda belge istenmesi, eksiksiz belge ile basvuru yapilmasina ragmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamasi veya yukaridaki tabloda bazi hizmetlerin bulunmadiginin tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine basvurunuz.


Ilk Müracaat Yeri

 

Ikinci Müracaat Yeri

 

Isim

Hüseyin ÇOBAN

Isim

Muhittin GÜREL

Unvan

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Unvan

Kaymakam

Adres

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Adres

Gökçeada Kaymakamlığı

Tel.

0 286 887 30 16

Tel.

0 286 887 30 04

Faks

0 286 887 30 16

Faks

0 286 887 31 43