GÖKÇEADA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AŞAĞIDADIR....

 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gökçeada Sosyal  Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Müdür
Mazhar KARADAŞ
Cep Tel No
0542 404 42 63
Tel
0286 887 37 79
Fax
0286 887 37 79
E-mail
mazharkaradas@msn.com
 
ÖZGEÇMİŞ
 
          10/11/1971 tarihinde Van Erciş ilçesinde doğdu.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
PERSONELLER
 
Duygu AYMELEK
 
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
 
Nurçin TEPELİ
 
 
Büro Görevlisi
 
Nesibe KETEN
 
Vakıf Personeli
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖKÇEADA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ ( EN GEÇ )
1 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 
2 BARINMA YARDIMLARI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3. Barınma ihtiyaç raporu / Varsa Hasar tespit raporu / Kira kontratı
4. Başvuru kayıt formu
5.Başvuru dilekçesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
3 GIDA YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
4 EĞİTİM YARDIMLARI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
 Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat Ayları
(Okul Dönemi Başlangıçları)
5 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3.Çocukların kimlik fotokopisi
4.Gerektiği durumlarda vasilik belgesi
5.Şartlı eğitim sözleşmesi
6.Başvuru formu
7.Başvuru dilekçesi
 
30 Gün (İlk Defa Başvuruluyorsa)
6 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait.)
3.Gerektiği durumlarda vasilik belgesi
4.Sağlık yardımı sözleşmesi
5.Başvuru formu
6.Başvuru dilekçesi
30 Gün (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMLARI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3.Engelli kişiye ait sağlık kurulu raporu.
4.Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
6.İthal ilaç yardımı talebinde sağlık kurulu raporu, ilaç reçetesi
7.Başvuru kayıt formu
8.Başvuru dilekçesi
15 GÜN
8 YAKACAK YARDIMLARI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
 
Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, İstanbul Türkiye Kömür İşletmelerinin, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihlerde yapılır.
Yeni Başvuru: Sene Boyunca
Dağıtım: Ekim-Kasım-Aralık
9 TERÖR ZARAR YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3. Terör zararı tespit tutanağı
4.Başvuru kayıt formu
5.Başvuru dilekçesi
14 GÜN
10 AFET DESTEKLERİ (DEPREM, YANGIN, SEL, V.B) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait )
3. Hasar tespit raporu / Yangın raporu vb.
4.Başvuru kayıt formu
5.Başvuru dilekçesi
14 GÜN
11 MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru )
3.Dilekçe(Matbu)
 
Not: Askerde bulunan kişi evliyse resmi nikahlı eşinin başvurusu alınacaktır.
Askerde bulunan kişi evli değilse anne veya babasının başvurusu alınacaktır.
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
12 MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru )
3.Asker yardımı sözleşmesi
 
Not:18 yaş altı çocuklar için bağlanmaktadır.
30 GÜN
13 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM (DUL MAAŞI) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
14 GENEL SAĞLIK SİGORTASI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
30 GÜN
15 ENGELLİ AYLIKLARI (2022) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3.Engelli ise %40 ve üzeri engeli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti
4.Başvurunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
5.Başvuru kayıt formu
6.Başvuru dilekçesi
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
16 18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI (2022) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3.Engelli ise %40 ve üzeri engeli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti
4.Başvurunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
5.Başvuru sahibi boşanmış ise nafaka almadığına dair belge
6.Başvuru kayıt formu
7.Başvuru dilekçesi
30 GÜN
17 YAŞLI AYLIĞI(2022) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3.Başvurunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
4.Başvuru kayıt formu
5.Başvuru dilekçesi
30 GÜN
18 ÖKSÜZ -  YETİM  MAAŞI ( 18 YAŞ ALTI ) 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru )
3.Öksüz-yetim sözleşmesi
 
Not:18 yaş altı çocuklar için bağlanmaktadır.
30 GÜN
19 İSTİHDAM YARDIMLARI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3.Başvuru kayıt formu
4.Başvuru dilekçesi
20 GÜN
20 YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Göç İdaresinden alınmış, başvuru tarihi itibariyle geçerli olan ve üzerinde 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası bulunan “Yabancı Tanıtma Belgesi” veya “Geçici Koruma Kimlik Belgesi”
3.Başvuru kayıt formu
30 GÜN
21 PSİKO-SOSYAL VE MALİ KAYIP YAŞAYAN TÜBERKLOZ VE SSPE HASTALARINA YÖNELİK DÜZENLİ NAKDİ YARDIM 1.SYDV Soybis imza belgesi ( 18 yaş ve üzeri hanede yaşayan kişilere imzalatılmak Üzere (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. 2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa başvuru sahibi ve evli ise eşine ait)
3. Başvurunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
4.Yardım Programı Hak Sahibi Sözleşmesi
5.Başvuru kayıt formu
30 GÜN
       
NOT YUKARIDA BELİRTİLEN HİZMETLERDEN FAYDANILMAK ÜZERE BAŞVURULMASI İÇİN 3294 SAYILI KANUN KAPSAMINDA, FAKİR VE YARDIMA MUHTAÇ DURUMDA OLMA ŞARTI ARANMAKTADIR.
  BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİKSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMASI
  VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA  SYDV MÜDÜRÜNE BAŞVURUNUZ.  
       
  İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri    :  
  İsim                          : Mazhar KARADAŞ        İsim                                   : Ender Faruk UZUNOĞLU  
  Unvan                      : Vakıf Müdürü Unvan                               : Kaymakam ( Vakıf Başkanı )  
  Adres                       : Hükümet Konağı Gökçeada - ÇANAKKALE Adres                                :Hükümet Konağı Gökçeada - ÇANAKKALE  
  Tel                            : 0 286 887 37 79 Tel                                      : 0 286 887 30 04  
  Faks                         : 0 286 887 37 79 Faks                                    : 0 286 887 30 04  
  e-posta                  : adasydv17@gmail.com e-posta                              : gokceadakaymakamligi@gokceada.gov.tr